From Astana, Kazakhstan flag

Nurganym Zhexenbay (b. 1990)

Uploads

  • This user hasn't uploaded any arrangements yet.

Professional information

  • Instruments:
  • piano dombra sherter prima dombra saz syrnai shankobyz
  • Skills:
  • composer